התמחות איזון מושלם

התמחות איזון מושלם

נועדה להעניק לצולל את היכולת

להתאזן נכון מתחת למים.

אין ספק שהתמחות זו מאוד חשובה

לצוללים שטרם הגיעו לשיא בכל הנוגע

לאיזון ויש להדגיש בנושא זה את חשיבות

צבירת הניסיון כחלק מתהליך האיזון

מתחת למים בעת התנועה.

 

התמחות זו משמשת גם כהתמחות

בחירה לכוכב שלישי  Master Diver

 

תנאי קבלה:

להתמחות זו יכולים להצטרף צוללים ברמות

שונות מכל ארגון צלילה הפועל בישראל

 

תכני התמחות איזון מושלם:

סוגי חגורות משקולות

סוגי משקולות

בדיקת כמות משקולות רצויה

סוגי ציפות {חיובית, ניטרלית, שלילית}

סוגי מאזני ציפה

שימוש נכון במאזן הציפה

נשימה נכונה

תנוחה נכונה

ציפה נייטרלית – איזון בתנועה

ציפה נייטרלית - ריחוף

שקיעה מבוקרת

עלייה מבוקרת

הוראות בטיחות וכללי התנהגות

ועוד...

 

משך התמחות איזון מושלם:

2 צלילות מינימום.

שיעור כיתה + מבחן מסכם

 

תעודה:

בגמר ההתמחות ולאחר מעבר מבחן 

בהצלחה תינתן תעודת הסמכה בינלאומית 

התמחות איזון מושלם -  SSI

 

קורס כוכב שני בצפון
WhatsApp chat