התמחות ניווט

התמחות ניווט

מאפשרת לצולל לדעת כיצד

להשתמש במצפן על מנת

למצוא את דרכו מתחת למים.

התמחות זו כוללת גם ניווט

באמצעים טבעיים כגון צורות

בקרקע, שוניות, שמש, ירח ועוד

 

התמחות ניווט משמשת גם

כהתמחות בחירה עבור קורס

כוכב שלישי Master Diver

 

תנאי קבלה:

להתמחות ניווט יכולים להצטרף

צוללים מוסמכים חדשים או וותיקים

בדרגת שני כוכבים AOW

מכל ארגון צלילה הפועל בישראל.

 

תכני התמחות הניווט:

השימושים במצפן

מבנה המצפן

אופן פעולת המצפן

כיצד משתמשים

סוגי מסלולים

מדידת מרחקים

חיפוש וסריקה

לקיחת תכווינים

בטיחות בצלילה

תכנון צלילה

שמירת הסובב בימי

 

משך התמחות הניווט:

מפגש אחד הכולל

שני שיעורי כיתה ושני שיעורי מים.

 

תעודה:

בגמר ההתמחות ולאחר מעבר מבחן

בהצלחה תינתן תעודת הסמכה בינלאומית 

התמחות ניווט תת - מימי SSI

 

קורס כוכב אחד בצפון
WhatsApp chat