התמחות צלילת לילה

התמחות צלילת לילה

נועדה להעניק לצולל את היכולת

לבצע באופן בטוח צלילת לילה מהנה.

בהתמחות זו לומדים על הציוד הייעודי,

תכנון נכון ונהלים לשמירה על הבטיחות.

 

התמחות זו משמשת גם כהתמחות

בחירה לכוכב שלישי  Master Diver

 

תנאי קבלה:

להתמחות זו יכולים להצטרף צוללים

בדרגת כוכב 1   OW

מכל ארגון צלילה הפועל בישראל

 

תכני התמחות צלילת לילה:

תכנון צלילה

הוראות בטיחות ללילה

ציוד ייעודי לצלילת לילה

סימנים מוסכמים

ניהול גז הנשימה

שיטות לכניסהיציאה מהמים

סקירת אתר הצלילה

תנאים סביבתיים

תקשורת עם בן הזוג

נהלי איבוד צולל

הוראות בטיחות וכללי התנהגות

ועוד...

 

משך התמחות צלילת לילה:

2 צלילות מינימום.

שיעור כיתה + מבחן מסכם

 

תעודה:

בגמר ההתמחות ולאחר מעבר מבחן

בהצלחה תינתן תעודת הסמכה בינלאומית 

התמחות צלילת לילה -  SSI

 

צלילות באכזיב
WhatsApp chat