קורס כוכב 1+2

קורס צלילה כוכב 1+2 

קורס צלילה משולב כוכב 1+2

הינו המשתלם ביותר מבחינה כספית

ומטרתו להביא את הצולל ליכולת מלאה

מתחילת הדרך ועד לביצוע צלילות

מרתקות באופן נכון, בטוח ומהנה

כדי לגלות עולמות תת- מימיים קסומים

שנמצאים עד ל 30 מטר עומק.

 

הקורס מורכב מהבסיס הלימודי של כוכב 1

והמשך להתמחויות של כוכב 2

המשמשות כטעימה מהדבר האמיתי

ותפקידן לשכלל את יכולות הצולל

ולהביאו לרמה גבוהה.

 

תנאי קבלה:

החל מגיל 12 ביום הרישום.

מתחת לגיל 15 הדרגה תהיה

"צולל צעיר" Junior

והצולל יוכל לצלול עד לעומק של 21 מ'.

עד גיל 18 דרושה הסכמת ההורים.

החל מגיל 45 יש צורך באישור רופא צלילה.

 

משך הקורס:

שבעה מפגשים מינימום.

 

החלק העיוני:

ציוד צלילה קמ"ס + ציוד צלילת מיכלים

השפעת הסביבה החדשה

טבלאות אוויר + סיכוני צלילה

התקדמות בעולם הצלילה

 

צלילה בראות לקויה.

ביצוע צלילה מכלי שייט.

צלילה בתנאי זרם, גלים וגאות.

איזון מושלם + צלילת עומק

צלילה מסכמת

 

החלק המעשי:

שישה שיעורי בריכהמים מוגנים

שישה שיעורי מים פתוחים הכוללים:

צלילת עומק ל 18 מטר

וגם צלילת עומק ל 26 מטר

 

תעודת הסמכה:

לאחר הוכחת יכולת מעשית במים

ומעבר מבחן מסכם בהצלחה, יקבלו

הצוללים יקבלו תעודה בינלאומית בדרגת

כוכב 2 של  S.S.I

המאפשרת לצלול עד לעומק של 30 מטר

עם בן זוג בדרגת 2 כוכבים מינימום

 

העומק המותר ל"צולל צעיר" עד גיל 15

הינו 21 מטר בלבד

 

 

קורס צלילה
WhatsApp chat