תרגילים אלו נועדו ללמד

צוללים שהצטרפו לקורס

התמחות הצלה - רסקיו

כיצד להתמודד עם מתן

עזרה לבן הזוג

productImages2/285/2020/01/30/image1580376541.jpg

גרירת צולל מותש/מחוסר הכרה

גרירת צולל בשיטות שונות

productImages2/285/2020/01/30/image1580376945.jpg

עזרה לצולל בפאניקה מעל המים

עזרה לצולל בפאניקה מעל המים

productImages2/285/2020/01/30/image1580377348.jpg

העלאת צולל אל פני המים א'

העלאת צולל אל פני המים

productImages2/285/2020/01/30/image1580377778.jpg

הוצאת צולל מחוסר הכרה מהמים א'

הוצאת צולל מחוסר הכרה מהמים

productImages2/285/2020/01/30/image1580377981.jpg

הוצאת צולל מחוסר הכרה מהמים ב'

הוצאת צולל מחוסר הכרה המים

productImages2/285/2020/01/30/image1580378646.jpg

העלאת צולל מחוסר הכרה ב'

העלאת צולל מחוסר הכרה אל פני המים

WhatsApp chat