פה תמצאו את שלושת הסרטונים

שחובה עליכם לצפות בתחילת 

קורס הצלילה ולאשר שצפיתם בהם

ע"י חתימה בתיק החניך האישי

 

productImages2/285/2020/01/30/image1580381501.jpg

מודעות לסיכונים 1

עליכם לצפות ולאשר בתיק החניך

productImages2/285/2020/01/30/image1580381760.jpg

מודעות לסיכונים 2

עליכם לצפות ולאשר בתיק החניך

productImages2/285/2020/01/30/image1580382156.jpg

מודעות לסיכונים 3

עליכם לצפות ולאשר בתיק החניך

WhatsApp chat